მეორადი მანქანები

ოთხთვლიანი დამტვირთველები / გაზი
წევის სიმაღლე (მმ): | Тип мачты: triplex | ტვირთამწეობა (კგ): 3000 | გამოშვების წელი: 2017 | ნამუშევრობა (მ/სთ): 15494
ოთხთვლიანი დამტვირთველები / გაზი
წევის სიმაღლე (მმ): | Тип мачты: triplex | ტვირთამწეობა (კგ): 3500 | გამოშვების წელი: 2014 | ნამუშევრობა (მ/სთ): 10235
ოთხთვლიანი დამტვირთველები / გაზი
წევის სიმაღლე (მმ): | Тип мачты: triplex | ტვირთამწეობა (კგ): 1400 | გამოშვების წელი: 2009 | ნამუშევრობა (მ/სთ): 17523
ოთხთვლიანი დამტვირთველები / გაზი
წევის სიმაღლე (მმ): | Тип мачты: triplex | ტვირთამწეობა (კგ): 3000 | გამოშვების წელი: 2014 | ნამუშევრობა (მ/სთ): 17823
ოთხთვლიანი დამტვირთველები / გაზი
წევის სიმაღლე (მმ): | Тип мачты: triplex | ტვირთამწეობა (კგ): 1600 | გამოშვების წელი: 2016 | ნამუშევრობა (მ/სთ): 4234
ოთხთვლიანი დამტვირთველები / გაზი
წევის სიმაღლე (მმ): | Тип мачты: duplex | ტვირთამწეობა (კგ): 1600 | გამოშვების წელი: 2017 | ნამუშევრობა (მ/სთ): 5364
ოთხთვლიანი დამტვირთველები / გაზი
წევის სიმაღლე (მმ): | Тип мачты: triplex | ტვირთამწეობა (კგ): 1400 | გამოშვების წელი: 2019 | ნამუშევრობა (მ/სთ): 12720
ოთხთვლიანი დამტვირთველები / გაზი
წევის სიმაღლე (მმ): | Тип мачты: triplex | ტვირთამწეობა (კგ): 1400 | გამოშვების წელი: 2019 | ნამუშევრობა (მ/სთ): 8290
ოთხთვლიანი დამტვირთველები / გაზი
წევის სიმაღლე (მმ): | Тип мачты: triplex | ტვირთამწეობა (კგ): 2000 | გამოშვების წელი: 2015 | ნამუშევრობა (მ/სთ): 19670
ოთხთვლიანი დამტვირთველები / ელექტრო
წევის სიმაღლე (მმ): | Тип мачты: triplex | ტვირთამწეობა (კგ): 2000 | გამოშვების წელი: 2017 | ნამუშევრობა (მ/სთ): 15918
სულ ნაპოვნია: 16806 ტვირთამწე ტექნიკა

შეთავაზების ძიება