დამატებითი ტექნიკური მონაცემები

1600
3845
2017
3427
Duplex
1868
G10234
12791958E
2471
Yes
Yes

შეთავაზების ძიება